Samtalsmottagningen 
i Linköping

Handledning

Handledning och kollegiehandledning

Samtalsmottagningens handledning riktar sig till offentliga och privata aktörer som bedriver ett psykosocialt behandlingsarbete som har en rådgivande funktion eller erbjuder stödkontakt i någon form. Det kan handla om frågor om arbetssätt, metoder eller svårigheter i arbetsgruppen. Handledningen vilar på systemteoretisk grund. 

På arbetsplatsen sker ständiga förändringar som ändrar förutsättningarna för var och en. Det kan handla om nya arbetskamrater, nya arbetsuppgifter eller eventuellt en förändring av verksamheten. Inom arbetsgruppen är vi beroende av varandra. Effektiviteten och arbetsklimatet är beroende på hur effektivt gruppen fungerar.  

I arbetsgruppen finns möjlighet att utvecklas genom att lära av varandra. 

Handledning för arbetsgruppen skapar möjlighet till ett samtalsforum för att utveckla vidare arbetsgruppen. 

Samtalsmottagningen erbjuder även chefscoaching. 


Läs vidare:

 
 
 
Post
Samtal